Wednesday, 18 September 2013

STRUKTUR PENDUDUK, GUNA TENAGA DAN UPAH

EKONOMI MALAYSIA
BAB2

STRUKTUR PENDUDUK, GUNA TENAGA DAN UPAH
1)KEPENDUDUKAN
2)GUNATENAGA MENGIKUT SEKTOR
3)PENGANGGURAN
4)PEMBANGUNAN MODAL INSAN

1. Kependudukan
•Terdapat 2 faktor utama mempengaruh saiz penduduk sesebuah negara:
  (1) Kadar pertambahan semulajadi
  (2) Faktor migrasi
•Kadar pertambahan penduduk bersih (n)
    n = (KL – KM) + (MM – MK)
        = N + MB
Data EPU pp 4-5
•K.kelahiran yang tinggi krn faktor nilai dan adat.
•K.kematian pula bergantung kepada faktor kesihatan dan alam sekeliling
  Statistik jumlah org y hilang:
MQLI 2004:
http://www.epu.gov.my/socialindicators

DATA KEPENDUDUKAN DI MALAYSIA

Kelahiran dan Kematian
Kemajuan ekonomi - peningkatan tahap pendidikan -taraf hidup y meningkattinggal di bandar - berminat u keluarga y lebih kecil (dan sebaliknya)
•Teknologi dan kemudahan kesihatan – kesedaran ttg kesihatan - mengurangkan kadar kematian dan meningkatkan kadar kelahiran (hidup).
Semasa era penjajahan pertambahan penduduk adlh kerana buruh asing (migrasi), ttp kini faktor migrasi hanya mmbawa kesan minimum krn buruh asing xboleh menjadi warganegara.

•Faktor tumpuan kawasan
•Komposisi  mengikut kaum
•jantina
Struktur umur penduduk  


2. Guna Tenaga
3. Pengangguran
Mereka yang hilang pekerjaan: mereka yang termasuk dalam tenaga buruh tetapi telah dipecat atau dibuang kerja.
Mereka yang meninggalkan pekerjaan: mereka yang termasuk dalam tenaga buruh tetapi meletakkan jawatan secara sukarela.

Mereka yang masuk semula ke dalam  tenaga buruh (Reentrant): Mereka yang pernah bekerja sebelum ini, tetapi tidak bekerja untuk satu jangka masa dan ingin semula bekerja.
Mereka yang baru memasuki tenaga buruh (New Entrant): Mereka yang tidak pernah bekerja sepenuh masa lebih daripada dua minggu dan ingin memasuki tenaga buruh untuk mencari kerja.
  Bilangan menganggur = mereka yang hilang kerja + mereka yang tinggalkan kerja + mereka yang masuk semula + mereka yang baru masuk tenaga buruh
Seseorang yang berhenti mencari pekerjaan, untuk apa jua alasan, tidak lagi dianggap sebagai penganggur dan tidak termasuk dalam kadar pengangguran.
Pekerja yang menganggur dihitung dalam kadar pengangguran tetapi “discouraged worker” tidak diambil kira.
Pekerja Yang Tidak Mencari Pekerjaan (Discouraged Workers)
•Jenis-jenis Pengangguran
Pengangguran Geseran: kehilangan pekerjaan disebabkan oleh geseran semula jadi ekonomi yaang disebabkan oleh keadaan pasaran yang berubah dan pekerja yang bertukar pekerjaan.
Pengangguran Struktur: kehilangan pekerjaan disebabkan oleh penghapusan beberapa pekerjaan daripada ekonomi dan kemahiran yang ada tidak layak untuk pekerjaan lain.
•Kadar Pengangguran Semula Jadi: Kadar pengangguran geseran dicampur  kadar pengangguran struktur memberikan kadar pengangguran semula jadi.

4. Pembangunan Modal Insan
•Mengembangkan bekalan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan untuk membantu pembangunan ekonomi yang berdasarkan pengetahuan dan latihan.
•Menambahkan kemudahan pendidikan dan latihan yang berkualiti untuk mempertingkatkan keupayaan menjana pendapatan dan kualiti hidup.
•Menambahkan kemudahan terhadap kualiti pendidikan dan sistem latihan untuk memastikan bekalan tenaga kerja sejajar dengan perubahan teknologi dan permintaan pasaran.
•Mengalakkan pembelajaran seumur hidup untuk meningkatkan kebolehan untuk diambil bekerja dan produktiviti tenaga buruh.
•Mengoptimumkan penggunaan buruh tempatan.
•Menambahkan bekalan tenaga kerja jurusan sastera.
•Mempercepatkan perlaksanaan Sistem Penggajian Mengikut Produktiviti (PLCS).
•Memperkukuhkan sistem maklumat pasaran buruh untuk meningkatkan mobiliti tenaga buruh.
•Memperbanyakkan lagi usaha untuk membangunkan dan mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan wilayah.
•Menekankan nilai positif. 

No comments:

Post a Comment